Curriculum Vitae

EDUCATION

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  • “Reporting to the Sage: Military Monuments in the Imperial Academy in the Qing China”. The Journal of Chinese Military History, 7.1 (2018.5), 1-36.
  • “Difangshi yanjiu de wenxian wenti: mingdai guangxi tuguan Huang Hong jiazu ‘luanfan sishi’ shuo de jiantao [Textual Problems in the Research of Local History: the Case of ‘Rebellion for Four Generations’ by the Native Chieftain Huang Hong’s Family in Ming Guangxi]” (in Chinese), Co-authored with Hung-lam Chu, Lishi Wenxian Yanjiu , Vol. 31 (2012.9), 122-150.
  • “Tianzhou shi fei wo ben xin: Wang Shouren (1472-1528) de Guangxi zhi yi [The Tianzhou Event Wasn’t My Intention: Wang Shouren’s Campaign in Guangxi]” (in Chinese). The Tsing Hua Journal of Chinese Studies, 40.2 (2010.6), 265-293.
  • “Ziliao buzu dui Mingru xuean bianzhuan de xianzhi: yi yuemin wangmen xuean weili [The Impacts of the Inadequacy of Information on the Writing of The Records of the Ming Scholars : Using “The School of Guangdong And Fujian” as an Example]” (in Chinese). Yenching Journal of Chinese Studies, Vol. 21 (2006), 85-106.

TRANSLATION

  • Chinese translation of Edward Farmer’s “The Great Ming Commandment: Social Legislation in Early-Ming”, in Mingshi Yanjiu Luncong, Vol. 8, 36-46.