Curriculum Vitae

EDUCATION

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  • “Reporting to the Sage: Military Monuments in the Imperial Academy in Qing China,” The Journal of Chinese Military History 7 no. 1 (2018), 1–36.

  • Co-authored with Hung-lam Chu, “Difangshi yanjiu de wenxian wenti: mingdai guangxi tuguan Huang Hong jiazu ‘luanfan sishi’ shuo de jiantao” [Textual Problems in the Research of Local History: The Case of “Rebellion for Four Generations” by the Native Chieftain Huang Hong’s Family in Ming Guangxi] (in Chinese), Lishi Wenxian Yanjiu 31 no. 9 (2012), 122–50.

  • “Tianzhou shi fei wo ben xin: Wang Shouren (1472–1528) de Guangxi zhi yi” [The Tianzhou Event Wasn’t My Intention: Wang Shouren’s Campaign in Guangxi] (in Chinese), The Tsing Hua Journal of Chinese Studies 40 no. 2 (2010), 265–293.

  • “Ziliao buzu dui Mingru xuean bianzhuan de xianzhi: yi yuemin wangmen xuean weili [The Impacts of the Inadequacy of Information on the Writing of The Records of the Ming Scholars: Using “The School of Guangdong and Fujian” as an Example] (in Chinese), Yenching Journal of Chinese Studies 21 (2006), 85–106.

TRANSLATION

  • Chinese translation of Edward Farmer’s “The Great Ming Commandment: Social Legislation in Early-Ming,” Mingshi Yanjiu Luncong 8 (2010), 36–46.